Jak napisać życiorys? Wzór życiorysu zawodowego

Życiorys jest dokumentem, który dołączamy do dokumentów aplikacyjnych, ubiegając się o określoną posadę. Standardowo nie jest on wymagany, ale raz po raz pracodawca może nas o niego poprosić. Najczęściej dzieje się tak w przypadku ubiegania się o pracę w określonej instytucji, na przykład w sądzie lub w urzędzie. Jak napisać życiorys? Jakie wymogi powinien spełniać?

Jak napisać życiorys? – podstawowe elementy

Przede wszystkim należałoby podkreślić, że życiorys niejednokrotnie mylony jest z CV (Curriculum Vitae). Chociaż rzeczywiście CV tłumaczone jest dosłownie jako przebieg życia, nie ma jednak nic wspólnego z dokumentem życiorysu. Jak napisać życiorys? Powinien on składać się z kilku podstawowych elementów.

Pierwszym istotnym składnikiem są dane osobowe. W życiorysie powinna się znaleźć informacja o dacie i miejscu naszego urodzenia, imionach rodziców, ich zawodzie, nazwisku rodowym matki, a także informacja o rodzeństwie i stanie rodzinnym.

Kolejnym elementem życiorysu jest wykształcenie. W tym dokumencie powinniśmy szeroko opisać ukończone szkoły (rodzaj szkoły, miejscowość, nazwa) oraz uczelnie (rodzaj uczelni, miejscowość, nazwa, kierunek studiów). Wskazane jest również zaznaczenie tego, jakie kursy ukończyliśmy na drodze naszej edukacji, jakie szkolenia odbyliśmy, jakie języki znamy i w jakim stopniu, a także jakie posiadamy kwalifikacje i uzyskane stopnie naukowe.

Trzeci fragment spisywanego życiorysu powinien dotyczyć pracy zawodowej. Konieczne jest dokładne określenie nazwy zakładu pracy, jego adresu, a także lat pracy, pełnionej funkcji i obejmowanego stanowiska. W kontekście życia zawodowego warto też uwzględnić wszelkie dodatkowe zajęcia, jak chociażby wolontariat czy bieżące wspieranie określonej organizacji.

W ramach czwartego elementu życiorysu warto podkreślić uzyskane nagrody, wyróżnienia oraz odznaczenia. Pamiętajmy, że życiorys zawodowy jest elementem podania o pracę. Poprzez ten dokument również chcemy się pokazać z jak najlepszej strony.

Finalnie możemy opisać nasze plany na przyszłość – raczej zawodowe, a nie prywatne – a także nasz pomysł na to, jak te marzenia zrealizujemy.

Życiorys wzór – styl dokumentu

Życiorys zawodowy to dokument, który powinien zostać napisany w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli „urodziłem się dnia X”, „uczęszczałem do szkoły X”, „ukończyłem kurs X”, studiowałem na uczelni wyższej X” i tak dalej. Życiorys piszemy, referując przebieg naszej kariery naukowo-zawodowej. Zaczynamy od urodzenia, przez wszystkie kolejne szkoły, studia, kończąc na zatrudnieniu. Formułowane pismo pozbawione jest jakichkolwiek emocji. Ograniczamy się wyłącznie do faktów. Co również istotne, życiorys zawodowy co do zasady powinien zostać napisany odręcznie. Zresztą, o tym wymogu pracodawca z pewnością poinformuje nas w ogłoszeniu o pracę.

Życiorys powinien zostać nadto podzielony na akapity. Oczywiście każdy akapit zaczynamy „wcięciem”. Poszczególne, wskazane wyżej, niezbędne elementy życiorysu powinny zostać spisane w odrębnych akapitach, tak by wyraźnie zaakcentować ich podział.

Nie ma żadnego, szczególnego wymogu, co do długości życiorysu. Standardowo pisze się od jednej do trzech stron. Przesada nie jest jednak wskazana. Spisanie dziesięciu stron na temat własnej osoby może zostać odebrane jako nadgorliwość albo wręcz narcyzm.

Kluczową zasadą pisania życiorysu jest również unikanie powtórzeń. Kiedy zaczniesz pisać życiorys, sam zobaczysz, że to nie jest wcale takie proste. Nieustannie masz bowiem chęć używania tych samych słów „ukończyłem szkołę X, potem ukończyłem szkołę X, a potem ukończyłem szkołę X” – tak zdecydowanie nie może wyglądać profesjonalny życiorys.

Życiorys wzór (życiorys przykład)

Dokument życiorysu powinien w swoim górnym prawym rogu zawierać miejscowość i datę. Z kolei w lewym górnym rogu powinniśmy spisać nasze dane, to znaczy imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe (mail i telefon). Życiorys powinien zostać opatrzony wyraźnym nagłówkiem „życiorys”.

Pierwszy element życiorysu, czyli podstawowe informacje o nas można spisać tak: „Urodziłem się 8 marca 1992 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Mój ojciec Robert jest z zawodu leśnikiem. Z kolei matka Janina, z domu Kowalska, pracuje jako nauczycielka w lokalnej szkole podstawowej. Nie mam rodzeństwa i jestem kawalerem. Od rozpoczęcia szkoły średniej mieszkam w Łodzi.”

Spośród szkół najistotniejsza jest oczywiście szkoła średnia, która dała nam średnie wykształcenie. Warto jednak wskazać wszystkie, szkoły i uczelnie, do których uczęszczaliśmy. Może to zostać sformułowane w ten sposób: „W latach 1999-2005 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. Tam też w 2008 r. ukończyłem Gimnazjum nr 1 im. Alberta Einsteina. W latach 2008-2011 kształciłem się w Liceum Ogólnokształcącym im. Lecha Wałęsy w Łodzi. Po liceum dostałem się na studia medyczne, które ukończyłem w 2016 r. na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.”

Kolejnym krokiem jest spisanie doświadczenia zawodowego. Może to brzmieć w ten sposób: „Po ukończeniu studiów wyższych zatrudniłem się w Szpitalu Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi” Pracowałem tam przez rok. W 2017 r. podjąłem natomiast pracę w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M. Pirogowa, w którym do 2019 r. kończyłem specjalizację na kierunku anestezjologii i intensywnej terapii.”

Finalnie można napisać kilka słów o swoich planach na przyszłość. Na przykład: „Swoją przyszłość planuję związać z dziedziną transplantologii, która wydaje się obecnie najbardziej rozwojową dziedziną medycyny. W tym kierunku chcę podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i zdobywać praktykę”.

Ostatnim kluczowym elementem spisywanego życiorysu jest własnoręczny podpis. Powinniśmy podpisać się pełnym imieniem i nazwiskiem, unikając prostych paraf.

Pozostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.
Ocena wpisu
Ocena:
Jak napisać życiorys? Wzór życiorysu zawodowego
5 (100%) Liczba głosów:1