Jak napisać podanie o pracę

Sprawdź nasze wskazówki i przykładowe podanie o pracę

Czym jest podanie o pracę?

Podanie o pracę jest dość specyficznym dokumentem. Wiele osób błędnie podaje, że podanie o pracę i list motywacyjny to takie same pisma, które mają takie samo zadanie. Nic bardziej mylnego. Podanie o pracę jest pismem, które kierujemy do pracodawcy z prośbą o zatrudnienie. Zamieszczamy w nim informację o tym, że chcielibyśmy podjąć pracę w danej firmie na danym stanowisku. Dalej krótko opisujemy dlaczego chcielibyśmy otrzymać tą pracę i jakie posiadamy cechy pozwalające na dobre wykonywanie powierzonych obowiązków.
Aby pokazać różnicę pomiędzy tymi dwoma pismami wypunktujemy główne różnice pomiędzy nimi. Poniżej kilka różnic pomiędzy listem motywacyjnym, a podanie m o pracę:
– podanie o pracę piszemy z własnej woli w odróżnieniu do listu motywacyjnego, który pisze my w odpowiedzi na ogłoszenie pracy,
– w podaniu o pracę należy użyć ogólnych zwrotów grzecznościowych np.: dyrektor, właściciel.
– w liście motywacyjnym wskazane jest większe zainteresowanie firmą i należy zamieścić w nim zwrot grzecznościowy do konkretnej osoby poprzez: tytuł lub imię i stanowisko osoby do której piszemy np.: Szanowny Pan, mgr inż. Jan Kowalski, Prezes Spółki „xxx”.

Budowa podania o pracę:

Jak każdy dokument również podanie o pracę posiada określone elementy budowy spotykane min. w CV czy liście motywacyjnym. Oto one:
– miejscowość i data,
– nasze dane adresowe i personalne,
– dane kontaktowe odbiorcy,
– zwrot grzecznościowy,
– właściwa treść podania,
– własnoręczny podpis,
– ewentualna lista załączników.

 

Przykładowy wzór podania o pracę:

 

Warszawa, dnia 22.03.2016 r.

Adam Nowak
ul. Kasztanowa 33/44
02-200 Warszawa

Dyrektor ds. Rekrutacji
Magazyn A1 Europe
ul. Cyprysowa 12
03-300 Warszawa

Podanie o pracę

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie w Państwa firmie na stanowisku operator wózka widłowego.
Praca w Państwa firmie w pełni odpowiada moim oczekiwaniom i pozwoli na wykorzystanie moich umiejętności i doświadczenia zdobytego podczas wcześniejszej pracy zawodowej. Przez ostanie 4 lata pracowałem w magazynie firmy RR Druk Polska na stanowisku operator wózków widłowych.
Posiadam niezbędne kwalifikację oraz wiedzę potrzebną do właściwego wykonywania obowiązków na podanym stanowisku pracy.
Jestem osobą komunikatywną o pogodnym usposobieniu, dodatkowo moje cechy charakteru to uczciwość, punktualność, pracowitość. Dodatkowo posiadam kierunkowe wykształcenie techniczne.
W załączeniu przesyłam moje CV oraz list motywacyjny. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Adam Nowak

Przykładowe wzory podań o pracę:


Ocena wpisu
Ocena:
Jak napisać podanie o pracę
4.2 (84%) Liczba głosów:5