Czym jest podanie o pracę? Jak napisać podanie o pracę?

Wiele osób żyje w błędnym przeświadczeniu, że podanie o pracę to to samo, co list motywacyjny. Nic bardziej mylnego. Podanie o pracę i list motywacyjny to dwa, zupełnie różne pisma. Chociaż mogą się one wzajemnie uzupełniać i zmierzają do osiągnięcia tego samego skutku, stosuje się je odmiennych sytuacjach. Czym jest podanie o przyjęcie do pracy? Jak je napisać? Czym różni się od listu motywacyjnego? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Czym jest podanie o pracę?

Podanie o pracę to pismo, które wysyłamy do pracodawcy, który obecnie nie prowadzi rekrutacji i nie szuka nowego pracownika. Używa się tego mechanizmu po to, aby w razie przyszłej rekrutacji pracodawca o nas pamiętał. W podaniu o pracę zawiera się informację o tym, że jesteśmy zainteresowani współpracą z daną firmą i posiadamy wiedzę i kompetencje, odpowiednie, by zajmować dane stanowisko.

Wysłanie podania o pracę do danej firmy, w której nie jest aktualnie prowadzony proces rekrutacyjny to częsta praktyka. Kiedy pracodawca nie ogłasza, że szuka kandydatów do pracy, a nas bardzo interesuje posada w jego firmie, możemy z własnej inicjatywy zwrócić się do niego z podaniem. Taki krok świadczy o dużej motywacji i nawet jeśli przedsiębiorstwo nie oferuje wolnych stanowisk, nadawca podania może być lepiej zapamiętany.

Niejednokrotnie firmy prowadzą też odrębną bazę danych, skupiającą dane osób, które kiedyś złożyły podanie do pracy albo nie udało im się pozytywnie przejść rekrutacji, chociaż zrobiły bardzo dobre wrażenie. Ta baza danych wykorzystywana jest wtedy, gdy pracodawca znów prowadzi rekrutację na podobne stanowisko. Wtedy zamiast wywieszać ogłoszenie, pracownicy kadr dzwonią do poszczególnych osób z listy, proponując im pracę lub zapraszając ich na rozmowę o pracę.

Podanie o przyjęcie do pracy może nam zatem skrócić drogę rekrutacji albo przynajmniej sprawić, że pracodawca nas zapamięta. Jeżeli zależy nam na posadzie w konkretnej firmie, na konkretnym stanowisku, warto takie podanie o pracę wysłać.

Kiedy warto wysłać podanie o pracę?

Podanie o pracę może znaleźć zastosowanie w wielu sytuacjach. Po pierwsze wtedy, gdy interesujące nas stanowisko jest bardzo oblegane, na jedno miejsce „czai” się dziesięciu kandydatów, a rekrutacja prowadzona jest stosunkowo rzadko. W takiej sytuacji mamy możliwość wyróżnienia się na tle innych kandydatów. Jeżeli pracodawca dostrzeże naszą determinację, być może zechce zaprosić nas na jedną z rozmów kwalifikacyjnych.

Po drugie podanie do pracy znajduje zastosowanie w odniesieniu do stażystów/praktykantów, którzy odbyli w danej firmie staż lub praktykę i spodobała im się ta praca. Z uwagi jednak na brak wolnych etatów, nie zostali zatrudnieni. Wysyłając do pracodawcy podanie o przyjęcie do pracy mamy szansę przypomnieć mu o swoim istnieniu, o tym, że sprawdziliśmy się jako stażyści i być może będzie on o nas pamiętał przy okazji kolejnej rekrutacji.

Trzecim powodem dla wysłania podania o pracę jest sytuacja, w której mamy małe doświadczenie (albo nie mamy żadnego doświadczenia) w danej pracy, ponieważ dopiero ukończyliśmy studia albo postanowiliśmy zmienić zawód, ale chcemy wykazać się ogromną motywacją i determinacją do zdobycia pracy u danego pracodawcy. Istnieje szansa, że ten spojrzy na nas przychylnym okiem i da nam szansę sprawdzić się na rozmowie kwalifikacyjnej lub chociażby na stażu.

Celem składania podania o pracę może być wreszcie zwyczajny kaprys. Po prostu chcielibyśmy pracować w danej firmie, ale ona tymczasowo nie prowadzi żadnej rekrutacji. Podanie to metoda delikatnego zaznaczenia, że jesteśmy i bylibyśmy zainteresowani daną posadą, w przypadku prowadzenia rekrutacji.

Jak napisać podanie o przyjęcie do pracy?

Podanie o przyjęcie do pracy to dokument, z którym zwracamy się do pracodawcy poza procesem rekrutacyjnym. Jeśli zależy Ci na danym stanowisku, takie pismo może bardzo pomóc, gdyż ukazuje zaangażowanie i ambicje kandydata. Podanie powinno być bardziej oficjalne niż list motywacyjny oraz znacznie krótsze – najlepiej, aby zajmowało pół strony, maksymalnie do trzech czwartych formatu A4. Jak napisać podanie o pracę? Jak powinna zostać poprawnie sformułowana prośba o przyjęcie do pracy?

Podobnie jak w liście motywacyjnym, na wstępie podania należy zaznaczyć na jakie stanowisko w firmie aplikujesz. W rozwinięciu pokrótce opisz swoje umiejętności i doświadczenie, udowadniając, że to właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem na wybrane stanowisko. Pamiętaj, że w przypadku podania o przyjęcie do pracy format jest ograniczony i dokument ten nie powinien być zbyt długi. Wymień więc te kwalifikacje, które będą najlepiej dostosowane do wymogów pracodawcy. Poinformuj o załączonych do podania dokumentach (np. CV, dyplomy) i wyraź chęć spotkania na rozmowie kwalifikacyjnej. Jakimi zasadami należy się kierować, pisząc podanie o pracę?

Częstym błędem popełnianym przez osoby, wysyłające do pracodawcy podanie o pracę, jest to, że ich pismo jest nudne i sztampowe. Formułując takie podanie trzeba się natomiast wyróżnić. Pismo to musi mówić o tym, że jesteśmy najlepszymi kandydatami na dane stanowisko i nikt nie wykona tej pracy lepiej, niż my.

Drugą zasadą jest to, aby nie popełniać błędów gramatycznych i ortograficznych. Sprawdź pismo trzy razy i upewnij się, że nie zawiera ono żadnych omyłek. Takie błędy źle o Tobie świadczą i z pewnością nie zachęcą pracodawcy do zatrudnienia właśnie Ciebie. Poza tym zadbaj o wyjustowanie (wyrównanie po obu stronach) tekstu oraz podzielenie go na przejrzyste akapity. Pismo musi być schludne i eleganckie.

Trzecią zasadą jest natomiast konieczność wyróżnienia się. Pisząc podanie do pracy, pomyśl o tym, że setki, a może nawet tysiące osób aplikują do tej firmy. Jeżeli chcesz zdobyć wymarzoną pracę, musisz się wyróżnić. Podkreśl zatem swoje zalety i umiejętności i w ten sposób podbij serce pracodawcy.

Podanie do pracy – przydatne zwroty (wzór podania)

Przede wszystkim w podaniu o pracę musimy zachować maksymalnie grzecznościową formę. Wszelkie zwroty „Pan”, „Pani”, „Państwo” powinniśmy pisać z wielkiej litery, okazując w ten sposób szacunek naszemu adresatowi. Język listu powinien być formalny i oficjalny. Żadne potoczne zwroty nie będą mile widziane.

Nie jest to wiadomość dla kolegi, ani list miłosny, dlatego unikamy słów „witam” i „dzień dobry”. Możemy zatytułować pismo po prostu jako „podanie o pracę„, pomijając jednocześnie zwrot do adresata. Ewentualnie możliwe jest zastosowanie formuły „szanowni państwo” lub „szanowna pani”, jeżeli zwracamy się do konkretnej osoby. Jeśli naszym adresatem jest osoba, pełniąca ściśle określoną funkcję, powinniśmy ją tytułować z użyciem stanowiska i stopnia służbowego, czyli na przykład „Szanowna Pani Dyrektor” albo „Szanowna Pani X, Dyrektor Oddziału do Spraw Pracowniczych”.

Nasze podanie powinniśmy zakończyć formułą pożegnalną. W tym przypadku również unikamy nieformalnych zwrotów, jak chociażby „pozdrawiam”. Możemy je skierować do kolegi lub koleżanki, ale nie do potencjalnego pracodawcy. Bardziej stosowne będzie chociażby: „z wyrazami szacunku” lub „z poważaniem”.

Istotne jest również odpowiednie sformułowanie prośby. Robimy to w pierwszym akapicie naszego pisma, aby zasygnalizować naszą wolę. Z pewnością nieodpowiednim słowem będzie „żądam”, ponieważ nie wypada rozkazywać przyszłemu pracodawcy. Należy również unikać słowa „wnoszę”, ponieważ nie jesteśmy na sali sądowej i nie chcemy sprawić wrażenia służbisty. Najbardziej neutralnym zwrotem może okazać się po prostu „zwracam się z prośbą”. Podkreślenie, iż jest to prośba, kierowana do pracodawcy działa bardzo pozytywnie. Podkreślamy w ten sposób dominujące bądź co bądź stanowisko pracodawcy, a także, że zależy nam na danej posadzie.

Standardowym i jednocześnie niezbędnym zakończeniem podania o pracę musi być również wskazanie, że jesteśmy gotowi spotkać się z naszym pracodawcą na rozmowie kwalifikacyjnej. Może brzmieć to mniej więcej tak: „Z przyjemnością spotkam się z Państwem na rozmowie kwalifikacyjnej i szerzej opowiem o zdobytej przeze mnie wiedzy i doświadczeniu”. „Liczę, że będę mógł zaprezentować swoją kandydaturę na rozmowie kwalifikacyjnej” albo „Mam nadzieję, że w kolejnej, prowadzonej przez Państwa rekrutacji, będę mógł zaprezentować swoją kandydaturę na rozmowie kwalifikacyjnej”.

Wzór podania o pracę – co powinno się w nim znaleźć?

Bardzo ważne jest, aby według ustalonych zasad zawrzeć w nim takie dane jak: miejscowość i datę, dane osobowe, adresowe i kontaktowe, nazwę firmy i jej dane adresowe, nagłówek podania (np. PODANIE O PRACĘ), główną treść dokumentu, zwrot grzecznościowy (z poważaniem, z wyrazami szacunku itp.), własnoręczny podpis oraz listę załączników.

Określenie miejscowości i aktualnej daty powinno się zawrzeć w prawym, górnym rogu pisma. Miesiąc w dacie można napisać zarówno słownie, jak i liczbą. Przy formie słownej musimy jednak pamiętać o podstawowych zasadach gramatyki i ortografii. Nie piszemy „5 kwiecień”, a „5 kwietnia”.

W lewym górnym rogu strony powinniśmy natomiast umieścić określenie nadawcy pisma, to znaczy imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe, czyli adres mailowy i telefon. To bardzo ważne, ponieważ dzięki tym informacjom pracodawca będzie mógł się z nami skontaktować.

Poniżej miejscowości, daty oraz danych nadawcy pisma, po prawej stronie umieszczamy dane adresata, czyli imię i nazwisko (nazwa firmy, jeżeli nie znamy osoby, do której kierujemy pismo), nazwę firmy oraz dokładny adres jej siedziby. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak poprawnie zwrócić się do potencjalnego pracodawcy, spójrz na poprzedni akapit: „Podanie do pracy – przydatne zwroty”.

Kolejnym elementem pisma jest nagłówek. Możemy zwrócić się do adresata słowami „szanowni państwo”, ale w kontekście dużych firm, warto na środku pisma napisać dużymi literami „podanie o pracę„, tak by nasz list nie zagubił się gdzieś w natłoku poczty. W ten sposób od razu będzie wiadomo, że należy go przekazać do kadr.

Co do treści pisma, należy natomiast wskazać, że składa się ona z dwóch części. W tak zwanym petitum musimy napisać w skrócie, jaką mamy prośbę. Durga część będzie natomiast uzasadnieniem tej prośby. Można po prostu napisać „zwracam się z prośbą o zatrudnienie mnie w Państwa firmie na stanowisku X”. W uzasadnieniu warto natomiast wskazać, jakie posiadamy doświadczenie i wiedzę oraz dlaczego to właśnie my powinniśmy zostać zatrudnieni na danym stanowisku. Dodatkowo można wskazać na posiadane cechy charakteru, które czynią z nas idealnych kandydatów.

Podanie o pracę należy zakończyć zwrotem grzecznościowym, wyrażającym chęć uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej (patrz: poprzedni akapit „Podanie do pracy – przydatne zwroty”). U dołu pisma należy się natomiast podpisać. Nie wchodzi przy tym w grę wydruk podpisu, ani żadna inna forma poza ręczną. Oczywiście możemy napisać na komputerze „Stanisław Kowalski”, ale nad imieniem i nazwiskiem należy zostawić miejsce na klasyczny, odręczny podpis.

Jeżeli nie czujemy się na siłach, aby samodzielnie skonstruować chwytliwe podanie o przyjęcie do pracy, wzór podania o pracę znajdziemy w Internecie. Warto jednak przerobić go w taki sposób, aby był na swój sposób charakterystyczny i oryginalny.

Co może być załącznikiem do podania o pracę? – podanie wzór

Samo podanie o pracę powinno być krótkie i zwięzłe. Jeżeli jednak chcemy zostać zapamiętani przez pracodawcę, warto dołączyć do tego dodatkowe dokumenty, które będą potwierdzały to, iż jesteśmy idealnymi kandydatami na dane stanowisko.

Przede wszystkim istotne jest dodanie do dokumentu naszego CV. Poprawnie skonstruowany życiorys (curriculum vitae) powinno dawać pracodawcy wszelkie informacje na temat potencjalnego pracownika. Powinno ono zawierać wszystko to, czego brakuje w samym podaniu. Jeżeli dodatkowo zostanie odpowiednio, graficznie opracowane i opatrzone profesjonalnym zdjęciem, z pewnością zostanie dostrzeżone przez pracodawcę.

Do podania o pracę możemy również dołączyć referencje. To cenna wskazówka dla pracodawcy, ponieważ mówi o tym, że dany pracownik został już przeszkolony i przetestowany przez innych pracodawców, którzy potwierdzają, iż jest on świetnym specjalistą w swojej dziedzinie i można mu powierzyć wykonywanie poważnych zadań.

Podanie o pracę a list motywacyjny

Wiele osób myli podanie o przyjęcie do pracy z listem motywacyjnym. Chociaż celem wysyłania obydwu pism jest prośba o przyjęcie do pracy, to jednak pełnią odmienne funkcje. Nie należy więc stosować ich zamiennie, lecz traktować jako wzajemne uzupełnienie. Najważniejszą i fundamentalną różnicą między podaniem o pracę a listem motywacyjnym jest fakt, że podanie wysyłamy do potencjalnego zleceniodawcy z własnej inicjatywy, a dokumenty aplikacyjne, czyli CV i list motywacyjny, na prośbę pracodawcy – czyli wówczas, gdy prowadzona jest rekrutacja na dane stanowisko.

Oprócz celu wysłania dokumentu, list motywacyjny i podanie do pracy różnią się także adresatem. W przypadku podania zwracamy się bezpośrednio do prezesa lub dyrektora firmy, a w przypadku listu powinniśmy zwrócić się do konkretnej osoby z imienia i nazwiska. Oba pisma różnią się także stylem wypowiedzi. Podanie ma charakter bardziej oficjalny, a list motywacyjny może silniej zindywidualizowany. Znaczące różnice pojawiają się także w długości dokumentów. Podanie o przyjęcie do pracy jest zdecydowanie krótsze niż list motywacyjny i zawiera więcej konkretów, aniżeli obietnic.

Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny stanowi zazwyczaj odpowiedź na ogłoszenie w sprawie pracy, które zobaczyliśmy w gazecie lub Internecie. Kiedy zauważysz ogłoszenie o pracę, która Cię interesuje, warto napisać do potencjalnego pracodawcy list motywacyjny z prośbą o przyjęcie do pracy. Na początku, zanim przystąpisz do pisania, warto uważnie zapoznać się z ofertą pracy, zastanowić się nad listą swoich kwalifikacji i predyspozycji oraz ustalić, które ze zdobytych umiejętności i doświadczeń będą odpowiednie dla wymagań pracodawcy. W rozwinięciu listu właśnie te umiejętności powinniśmy odpowiednio wyeksponować.

Odpowiednia konstrukcja listu motywacyjnego jest również istotna. Z lewej strony, na samej górze pisma, powinno znajdować się nasze imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu), aby pracodawca mógł się z nami skontaktować. Z prawej strony u góry zamieszczamy miejscowość oraz datę, a poniżej adresata, nazwę i adres firmy. W przypadku listu motywacyjnego, w przeciwieństwie do podania o pracę, powinien to być konkretny adresat, najlepiej wymieniony z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji – np. szefowa działu HR.

W pierwszym akapicie powinny znaleźć się informacje, na jaką posadę w firmie aplikuje kandydat zainteresowany ofertą i na jakie ogłoszenie odpowiada. Bardzo często duże przedsiębiorstwa prowadzą jednocześnie kilka procesów rekrutacji, więc ta informacja może być bardzo ważna dla pracodawcy. W kolejnym fragmencie listu motywacyjnego powinniśmy poinformować o naszym wykształceniu i doświadczeniu – w taki sposób, aby jak najbardziej odpowiadało to przedstawionym w ogłoszeniu wymogom. Należy pamiętać, że nie warto kopiować wszystkich informacji zawartych w CV, ale skupić się na tych, które mogą być przydatne w pełnieniu stanowiska, na które kandydujemy.

W liście motywacyjnym warto przedstawić osiągnięcia, które udało nam się zdobyć na poprzednich stanowiskach czy stażach lub jeśli nie mamy żadnego doświadczenia – w trakcie edukacji. Postaraj się także, aby na podstawie twojego listu motywacyjnego pracodawca zorientował się, że znasz specyfikę jego firmy i orientujesz się jakie są wymagania stawiane kandydatowi na dane stanowisko. Należy uzasadnić, dlaczego możesz wnieść istotny wkład do firmy.

W zakończeniu listu motywacyjnego ponownie zaznacz swoje zainteresowanie ofertą pracy i wyraź chęć do ponownego kontaktu z potencjalnym pracodawcą, np. na rozmowie kwalifikacyjnej.

List motywacyjny powinien być sprecyzowany jasno i zrozumiale, jednak może znajdować się w nim słownictwo związane z branżą, którą jesteśmy zainteresowani. W przeciwieństwie do podania, list motywacyjny może być dłuższy, jednak należy pamiętać, aby zachęcić pracodawcę, a nie go zanudzić. W liście motywacyjnym nie warto również kłamać i koloryzować, opowiadając o fikcyjnych sukcesach lub umiejętnościach. Być może zainteresuje to pracodawcę, jednak podczas rozmowy kwalifikacyjnej prawda może wyjść na jaw, a wówczas sytuacja może okazać się niezręczna.

List motywacyjny i podanie o przyjęcie do pracy mogą znacząco ułatwić zdobycie wymarzonej posady. Warto zatem, aby były odpowiednio przemyślane oraz pokazywały, że jesteś osobą ambitną, aktywną, zaangażowaną i otwartą na nowe doświadczenia. Chociaż na pozór oba te dokumenty wyglądają bardzo podobnie, należy pamiętać, że pełnią różne funkcje i nie powinno się ich stosować w tych samych okolicznościach.

Pozostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby komentować.
Ocena wpisu
Ocena:
Czym jest podanie o pracę? Jak napisać podanie o pracę?
4.6 (91.43%) Liczba głosów:7